ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО МЕДИЙНО ИЗКУСТВО

АРЛЕКИН 2024

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО ОТ 6.06.2024г. ГРАД ВАРНА Краен срок за записване 15.05.2024

Фестивалът се провежда под мотото

„Светът в моите очи“

и има за цел да стимулира детската и младежка фантазия и творчество за създаване на оригинални медийни продукти със средствата на дигиталните технологии и да обогати познанията им в областта на медийното изкуство.

Фестивалът има две направления:

конкурсна програма

.

майсторски класове и уъркшоп с лектори от цял свят

.

Желаещите да се включат във фестивала могат да участват по избор само в конкурсната програма , майсторски класове и уъркшоп или и двете направления

Участници:

във фестивала за детско и младежко медийно изукство “Арлекин“ могат да участват младежи на възраст от 15 -29 години, разделени в категории:


15-18 г. ученици
19- 24г. студенти
25-29 г. независимо кино

Участието във фестивала е безплатно.

Всички заявки се подават на сайта на фестивала arlekinfest.com.

Краен срок за подаване на заявка за участие:
Краен срок за предаване на материали:

 

Конкурсната програма съдържа следните категории:

  • Кино и телевизия
  • Анимация
  • Видеоигри
  • Фотография
  • Интернет страница – сайт
  • Медиен продукт създаден по време на фестивала
  • Подкаст

Международният фестивал за детско и младежко медийно изкуство "Арлекин"  подкрепя иновативното мислене на младите хора.

Във фестивала могат да участват продукции (кратък игрален филм, документален филм, телевизионно предаване, радиопредаване, подкаст) създадени от екип от тийнейджъри и младежи от различни институции (училища, професионални гимназии, университети, школи, клубове и други).

Всеки един продукт, кандидатсващ за участие във фестивала се предава като файл с име, съдържащо само регистрационния номер на участника. Всеки един продукт, допуснат за участие във фестивала, се представя в рамките на фестивалните дни пред жури и публика. След неговата демонстрация, авторът/авторите отговарят на поставени въпроси от зрители и жури в залата.

Всеки участник във фестивалните дни попълва декларация за участие във фестивала, която регламентира правата за неговото фото и видеозаснемане, обработката на личните му данни и използването на неговия продукт.

Когато участникът е непълнолетен, декларацията се подписва и от родител/настойник.  

Наградите във Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство“Арлекин“ са :
 авторска статуетка“Арлекин“ , грамота и награди от спонсори за победителите във всяка категория
 за най- добър игрален филм награда от1000 лв
 специални награди на името на академик Хачо Бояджиев
 специална награда за журналиста Петя Петрова за екология и социална отговорност.
 за дебют на фестивала – определя се за участие за първи път във фестивала, без значение в коя категория участват (без песенния конкурс);

КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

В категорията се приемат за участие видеоклипове, създадени самостоятелно или в екип.

Екипът може да включва ученици от различни училища. Видеоклипът трябва да бъде в резолюция HD или Full HD, във формат MP4, WMV, MPG2.

Той трябва да отговаря на изискванията в едно от следните направления: Игрални филми, Документални филми, Репортаж, Промо филми.

Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване от фестивала на декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, фестивалът си запазва правото да не допусне за участие представения филм в конкурсната програма. В категорията се присъждат награди „Арлекин“ за идея и сценарий, за операторско майсторство, за режисура, за монтаж и по една награда във всяко направление за най- добър продукт.

За филмите трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.

Игрални филми

Кратка игрална новела със сюжетна линия и герои. Продължителността на филма трябва да бъде до 15 минути с включени начални и финални надписи. В направлението може да се участва с готов създаден авторски филм . Няма ограничение за подбора на актьорския състав за участие във филмите в това направление. Това могат да бъдат ученици, учители, родители, познати и дори професионални актьори.

Документални филми

Филм с продължителност до 20 минути с образователна насоченост, представящо събитие, процес, постижение или социално значима тема.

Репортаж

Видеоклип с продължителност до 3 минути, отразяващ дадено събитие или постижение, отнасящо се до възрастовата група на фестивала.

Промо филми

Филм с продължителност до 5 минути, представящ любимо населено място (град, село, местност) с рекламна насоченост. В него авторите трябва да представят емблематични места и хора от съответното място. Допуснатите клипове до участие в конкурсната програма ще бъдат публикувани в интерактивната карта на фестивала, която може да бъде видяна на неговия сайт.

Анимация

В категорията се приемат за участие кратки анимационни филми, създадени с различни техники.
В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV,SWF, MPG2. Във всяко направление се присъжда по една награда  „Арлекин“.

Фотография

В категорията се участва индивидуално, като всеки участник трябва да представи до 10 авторски фотографии, в които няма използван колаж за направа на снимката.
Снимките трябва да бъдат с размер не по-малък от 2550 x 3300 и да са в някои от форматите: JPG, PNG, TIFF. Към снимките  участникът изпраща описание на всяка снимка, съдържащо наименование на фотоапарата и обектива, с който е правена, описание на допълнителни обработки на компютър. Всяка една снимка се именува с регистрационния номер на участника, следван от знака тире и пореден номер на снимката. Пример за именуване на третата снимка на участник с номер 124: 124-03. Всеки допуснат за участие във фестивала, представя пред жури и публика своите снимки и отговаря на поставените въпроси в рамките на 7 минути. В това направление се присъжда една награда „Арлекин“ за най-добър фотограф.

Всички участници в тази категория  могат да се включат в конкурса „Най-добра снимка на фестивала“, който се провежда по време на фестивала. Те трябва да представят по една снимка от фестивалните дни, като я публикуват на онлайн платформа

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ В РАЗДЕЛ „КИНО И ТВ“ ЗА НАЙ-ДОБЪР/А:

• сценарий
• филм
• сериал
• режисьор
• актьор
• актриса
• оператор
• монтаж
• сценография
• музика
• мултимедиа
• видеоигра
• подкаст

МУЛТИМЕДИЯ

Мултимедийни продукти създадени по учебната програма по мултимедия. До 8 минути.

Заявката за участие във фестивала се подава чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com. Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани от селекционната комисия за допускане за участие.

 Съдържанието на продуктите трябва да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.

  Всяка една заявка за участие в отделните категории се разглежда от селекционна комисия от експерти, която определя допуснатите творби за участие във фестивала.
Решението на комисията е окончателно.

П Р О Т О К О Л

КОНКУРС „БЪЛГАРИТЕ, КОИ СМЕ НИЕ“ РАЗДЕЛ БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ

 

       Днес комисия в състав:

1.Председател на журито доц. Росица Илиева

2.Член Магдалена Гигова

3.Член д-р Росица Младенова

Определиха на:

1-во за най –добър филм „Българската шевица“

1-во място за филм от деца в чужбина „Яворовата муза-Париж

2-ро място „Гурбедчийство или емигранство“-Чикаго

3-то място „Дедо Пуне Благодетеля“

-За сценарий-„Цар Фердинанд в Оксфорд“

-Режисура-Клисура

-Операторство-„Синият Дунав“

-За монтаж „Една българска епопея в Кипър“

-Специална награда на името на Красимира Султанова -„Дедо Пуне Благодетеля“

-Грамота за отлично представяне-„Четирете елемента“

1.Председател на журито доц. Росица Илиева………

2.Член Магдалена Гигова………….

3.Член д-р Росица Младенова…………..