Младежки фестивал

БЪЛГАРИТЕ, КОИ СМЕ НИЕ?

 
– Исторически филми
– Филми за българи прославили ни по света
– Възраждане на старинни детски игри и състезания с тях,
– Фолклорен конкурс

 

Историята ни пренася в друго време, друга епоха, дава ни възможност да се запознаем с хора, които никога няма да срещнем, които със своите дела са оставили отпечатък в днешния ни ден.