„АРЛЕКИН“ 2024

ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО МЕДИЙНО ИЗКУСТВО

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН И ПРИСЪСТВЕНО ОТ 6.06.2024г. ГРАД ВАРНА

Краен срок за записване 15.05.2024