ФЕСТИВАЛ НА ДИАЛЕКТИТЕ

ДА НАПРАВИМ ФИЛМ НА ДИАЛЕКТ

Конкурс за есе, стихотворение, разказ или скеч зaснет с телефон на диалект.

 Най-добрите литературни произведения ще бъдат основа за направата на игрален или документален филм на диалект за да запазим и мелодията на местния говор. С водещи говорещи на трънски диалект, богата фолклорна програма, песните на Гюрга Пинджурова и с въздействието на уникалната трънска природа ще се проведе първия литературен и филмов конкурс на диалектите в България.

РЕГЛАМЕНТ

Творбите трябва да се изпратят до 30 март 2024 година. На страницата на сайта в раздел диалекти ще има формуляр за регистрация.

Темата е свободна, по собствен избор.

Участниците в конкурса се разпределят в четири възрастови групи:
I- ва група от I до IV клас /стихотворение /
II- ра група от V до VII клас / стихотворение, разказ /
III – та група от VIII до XII клас / стихотворение, разказ, есе /
IV- група от-19- 29 години – младежи / стихотворение, разказ, есе /

ЕСЕ и РАЗКАЗ

Всяко есе трябва да се придружава от следната информация на първите редове:
име, фамилия и възраст на ученика;
училище и паралелка /ако участника е ученик/
телефонен номер и електронен адрес на участника.

Изисквания за есето и разказа:
 Заглавие от автора
 Оригиналност и творчески подход
 Убедителност и въздействие
 Местен диалект и стилистична култура на диалекта
Конкурсните работи да отговарят на следните технически изисквания:

 Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
 Обем: до 2 страници; формат A4
 Шрифт и размер: Times New Roman 12;

Жури с председател Професор доктор Ана Кочева , български учен, филолог,
диалектолог, ръководител на Секцията по българска диалектология и лингвистична
география в Института за български език при БАН, автор на интерактивната карта на
диалекти https://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ и екип на сдружение“Арлекин“ Дими
Командучи, гласов коуч, Магдалена Гигова- журналист, писател, пътешественик. ще
определят победителите . От най- добрите стихотворения ще бъде направен рецитал, а
есетата и разказа ще бъдат основа за филм.

Номинираните литературни и филмови творби
ще бъдат представени на събитието в гр. Трън

Награди:
Парична награда 300лв за всяка категория
Грамоти
Авторски статуетки

Участие в конкурса „Българите, кои сме ние „ град Сливница
Международен медиен фестивал „Арлекин“ град Варна

ЗАПИСВАНЕ НА  ИМЕЙЛ АДРЕС arlekinfestival2022@abv.bg